در حال بارگزاری ...
45,000 تومان
افزودن به لیست علاقه مندی ها

آبرنگ سن پترزبورگ تک رنگ

شناسه محصول: 01031-16
شناسه محصول: 01031-16
دسته بندی: سن پترزبورگ
تولید کننده: سن پترزبورگ St. Petersburg
فروشنده: چارسو
45,000 تومان
ادامه مطلب
امتیاز محصول
  • محصولات
  • نظرات کاربران
آیتمنام محصولکد رنگرنگقیمت
آبرنگ سن پترزبورگ Zinc White
کد رنگ :
100
( Zinc White ( 100  
45,000 تومان تخفیف
تعداد
آبرنگ سن پترزبورگ Hansa Yellow
کد رنگ :
215
( Hansa Yellow ( 215  
45,000 تومان تخفیف
تعداد
آبرنگ سن پترزبورگ Lemon
کد رنگ :
214
( Lemon ( 214  
45,000 تومان تخفیف
تعداد
آبرنگ سن پترزبورگ Cadmium Lemon
کد رنگ :
203
( Cadmium Lemon ( 203  
45,000 تومان تخفیف
تعداد
آبرنگ سن پترزبورگ Cadmium Yellow Medium
کد رنگ :
201
( Cadmium Yellow Medium ( 201  
45,000 تومان تخفیف
تعداد
آبرنگ سن پترزبورگ Yellow Ochre
کد رنگ :
218
( Yellow Ochre ( 218  
45,000 تومان تخفیف
تعداد
آبرنگ سن پترزبورگ Naples Yellow
کد رنگ :
209
( Naples Yellow ( 209  
45,000 تومان تخفیف
تعداد
آبرنگ سن پترزبورگ Golden
کد رنگ :
216
( Golden ( 216  
45,000 تومان تخفیف
تعداد
آبرنگ سن پترزبورگ Cadmium Orange
کد رنگ :
304
( Cadmium Orange ( 304  
45,000 تومان تخفیف
تعداد
آبرنگ سن پترزبورگ Titian's Red
کد رنگ :
226
( Titian's Red ( 226  
45,000 تومان تخفیف
تعداد
آبرنگ سن پترزبورگ Golden Deep
کد رنگ :
217
( Golden Deep ( 217  
45,000 تومان تخفیف
تعداد
آبرنگ سن پترزبورگ Orange Lake
کد رنگ :
320
( Orange Lake ( 320  
45,000 تومان تخفیف
تعداد
آبرنگ سن پترزبورگ Red Ochre
کد رنگ :
309
( Red Ochre ( 309  
45,000 تومان تخفیف
تعداد
آبرنگ سن پترزبورگ Shakhnazarskaya Red
کد رنگ :
311
( Shakhnazarskaya Red ( 311  
45,000 تومان تخفیف
تعداد
آبرنگ سن پترزبورگ Vermilion (Hue)
کد رنگ :
312
( Vermilion (Hue) ( 312  
45,000 تومان تخفیف
تعداد
آبرنگ سن پترزبورگ Cadmium Red Light
کد رنگ :
302
( Cadmium Red Light ( 302  
45,000 تومان تخفیف
تعداد
آبرنگ سن پترزبورگ Scarlet
کد رنگ :
318
( Scarlet ( 318  
45,000 تومان تخفیف
تعداد
آبرنگ سن پترزبورگ Ruby
کد رنگ :
323
( Ruby ( 323  
45,000 تومان تخفیف
تعداد
آبرنگ سن پترزبورگ Carmine
کد رنگ :
319
( Carmine ( 319  
45,000 تومان تخفیف
تعداد
آبرنگ سن پترزبورگ Vladder Lake Red Light
کد رنگ :
313
( Vladder Lake Red Light ( 313  
45,000 تومان تخفیف
تعداد
آبرنگ سن پترزبورگ English Red
کد رنگ :
321
( English Red ( 321  
45,000 تومان تخفیف
تعداد
آبرنگ سن پترزبورگ Claret
کد رنگ :
325
( Claret ( 325  
45,000 تومان تخفیف
تعداد
آبرنگ سن پترزبورگ Rose
کد رنگ :
322
( Rose ( 322  
45,000 تومان تخفیف
تعداد
آبرنگ سن پترزبورگ Quinacridone Rose
کد رنگ :
324
( Quinacridone Rose ( 324  
45,000 تومان تخفیف
تعداد
آبرنگ سن پترزبورگ Violet Rose
کد رنگ :
608
( Violet Rose ( 608  
45,000 تومان تخفیف
تعداد
آبرنگ سن پترزبورگ Quinacridone Lilac
کد رنگ :
609
( Quinacridone Lilac ( 609  
45,000 تومان تخفیف
تعداد
آبرنگ سن پترزبورگ Violet
کد رنگ :
607
( Violet ( 607  
45,000 تومان تخفیف
تعداد
آبرنگ سن پترزبورگ Cobalt Blue Spectral
کد رنگ :
502
( Cobalt Blue Spectral ( 502  
45,000 تومان تخفیف
تعداد
آبرنگ سن پترزبورگ Blue Lake
کد رنگ :
210
( Blue Lake ( 210  
45,000 تومان تخفیف
تعداد
آبرنگ سن پترزبورگ Ultramarine
کد رنگ :
511
( Ultramarine ( 511  
45,000 تومان تخفیف
تعداد
آبرنگ سن پترزبورگ Prussian Blue
کد رنگ :
518
( Prussian Blue ( 518  
45,000 تومان تخفیف
تعداد
آبرنگ سن پترزبورگ Cobalt Blue
کد رنگ :
508
( Cobalt Blue ( 508  
45,000 تومان تخفیف
تعداد
آبرنگ سن پترزبورگ Blue
کد رنگ :
513
( Blue ( 513  
45,000 تومان تخفیف
تعداد
آبرنگ سن پترزبورگ Cerulean Blue
کد رنگ :
503
( Cerulean Blue ( 503  
45,000 تومان تخفیف
تعداد
آبرنگ سن پترزبورگ Bright Blue
کد رنگ :
509
( Bright Blue ( 509  
45,000 تومان تخفیف
تعداد
آبرنگ سن پترزبورگ Azure Blue
کد رنگ :
519
( Azure Blue ( 519  
45,000 تومان تخفیف
تعداد
آبرنگ سن پترزبورگ Turquoise Blue
کد رنگ :
507
( Turquoise Blue ( 507  
45,000 تومان تخفیف
تعداد
آبرنگ سن پترزبورگ Yellow Green
کد رنگ :
718
( Yellow Green ( 718  
45,000 تومان تخفیف
تعداد
آبرنگ سن پترزبورگ Emerald Green
کد رنگ :
713
( Emerald Green ( 713  
45,000 تومان تخفیف
تعداد
آبرنگ سن پترزبورگ Green Original
کد رنگ :
719
( Green Original ( 719  
45,000 تومان تخفیف
تعداد
آبرنگ سن پترزبورگ Green Light
کد رنگ :
717
( Green Light ( 717  
45,000 تومان تخفیف
تعداد
آبرنگ سن پترزبورگ Green
کد رنگ :
725
( Green ( 725  
45,000 تومان تخفیف
تعداد
آبرنگ سن پترزبورگ Oxide of Chromium
کد رنگ :
704
( Oxide of Chromium ( 704  
45,000 تومان تخفیف
تعداد
آبرنگ سن پترزبورگ Olive Green
کد رنگ :
727
( Olive Green ( 727  
45,000 تومان تخفیف
تعداد
آبرنگ سن پترزبورگ Raw Sienna
کد رنگ :
405
( Raw Sienna ( 405  
45,000 تومان تخفیف
تعداد
آبرنگ سن پترزبورگ Umber
کد رنگ :
418
( Umber ( 418  
45,000 تومان تخفیف
تعداد
آبرنگ سن پترزبورگ Burnt Umber
کد رنگ :
408
( Burnt Umber ( 408  
45,000 تومان تخفیف
تعداد
آبرنگ سن پترزبورگ Mars Brown
کد رنگ :
412
( Mars Brown ( 412  
45,000 تومان تخفیف
تعداد
آبرنگ سن پترزبورگ Burnt Sienna
کد رنگ :
406
( Burnt Sienna ( 406  
45,000 تومان تخفیف
تعداد
آبرنگ سن پترزبورگ Sepia
کد رنگ :
413
( Sepia ( 413  
45,000 تومان تخفیف
تعداد
آبرنگ سن پترزبورگ Voronezhskaya Black
کد رنگ :
806
( Voronezhskaya Black ( 806  
45,000 تومان تخفیف
تعداد
آبرنگ سن پترزبورگ Payne's Gray
کد رنگ :
812
( Payne's Gray ( 812  
45,000 تومان تخفیف
تعداد
آبرنگ سن پترزبورگ Indigo
کد رنگ :
516
( Indigo ( 516  
45,000 تومان تخفیف
تعداد
آبرنگ سن پترزبورگ Ivory Black
کد رنگ :
815
( Ivory Black ( 815  
45,000 تومان تخفیف
تعداد
آبرنگ سن پترزبورگ Neutral Black
کد رنگ :
805
( Neutral Black ( 805  
45,000 تومان تخفیف
تعداد
افزودن به لیست علاقه مندی ها
کد رنگ :
100
( Zinc White ( 100  
45,000 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
کد رنگ :
215
( Hansa Yellow ( 215  
45,000 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
کد رنگ :
214
( Lemon ( 214  
45,000 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
کد رنگ :
203
( Cadmium Lemon ( 203  
45,000 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
کد رنگ :
201
( Cadmium Yellow Medium ( 201  
45,000 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
کد رنگ :
218
( Yellow Ochre ( 218  
45,000 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
کد رنگ :
209
( Naples Yellow ( 209  
45,000 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
کد رنگ :
216
( Golden ( 216  
45,000 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
کد رنگ :
304
( Cadmium Orange ( 304  
45,000 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
کد رنگ :
226
( Titian's Red ( 226  
45,000 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
کد رنگ :
217
( Golden Deep ( 217  
45,000 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
کد رنگ :
320
( Orange Lake ( 320  
45,000 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
کد رنگ :
309
( Red Ochre ( 309  
45,000 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
کد رنگ :
311
( Shakhnazarskaya Red ( 311  
45,000 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
کد رنگ :
312
( Vermilion (Hue) ( 312  
45,000 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
کد رنگ :
302
( Cadmium Red Light ( 302  
45,000 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
کد رنگ :
318
( Scarlet ( 318  
45,000 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
کد رنگ :
323
( Ruby ( 323  
45,000 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
کد رنگ :
319
( Carmine ( 319  
45,000 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
کد رنگ :
313
( Vladder Lake Red Light ( 313  
45,000 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
کد رنگ :
321
( English Red ( 321  
45,000 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
کد رنگ :
325
( Claret ( 325  
45,000 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
کد رنگ :
322
( Rose ( 322  
45,000 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
کد رنگ :
324
( Quinacridone Rose ( 324  
45,000 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
کد رنگ :
608
( Violet Rose ( 608  
45,000 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
کد رنگ :
609
( Quinacridone Lilac ( 609  
45,000 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
کد رنگ :
607
( Violet ( 607  
45,000 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
کد رنگ :
502
( Cobalt Blue Spectral ( 502  
45,000 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
کد رنگ :
210
( Blue Lake ( 210  
45,000 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
کد رنگ :
511
( Ultramarine ( 511  
45,000 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
کد رنگ :
518
( Prussian Blue ( 518  
45,000 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
کد رنگ :
508
( Cobalt Blue ( 508  
45,000 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
کد رنگ :
513
( Blue ( 513  
45,000 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
کد رنگ :
503
( Cerulean Blue ( 503  
45,000 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
کد رنگ :
509
( Bright Blue ( 509  
45,000 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
کد رنگ :
519
( Azure Blue ( 519  
45,000 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
کد رنگ :
507
( Turquoise Blue ( 507  
45,000 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
کد رنگ :
718
( Yellow Green ( 718  
45,000 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
کد رنگ :
713
( Emerald Green ( 713  
45,000 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
کد رنگ :
719
( Green Original ( 719  
45,000 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
کد رنگ :
717
( Green Light ( 717  
45,000 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
کد رنگ :
725
( Green ( 725  
45,000 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
کد رنگ :
704
( Oxide of Chromium ( 704  
45,000 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
کد رنگ :
727
( Olive Green ( 727  
45,000 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
کد رنگ :
405
( Raw Sienna ( 405  
45,000 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
کد رنگ :
418
( Umber ( 418  
45,000 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
کد رنگ :
408
( Burnt Umber ( 408  
45,000 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
کد رنگ :
412
( Mars Brown ( 412  
45,000 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
کد رنگ :
406
( Burnt Sienna ( 406  
45,000 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
کد رنگ :
413
( Sepia ( 413  
45,000 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
کد رنگ :
806
( Voronezhskaya Black ( 806  
45,000 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
کد رنگ :
812
( Payne's Gray ( 812  
45,000 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
کد رنگ :
516
( Indigo ( 516  
45,000 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
کد رنگ :
815
( Ivory Black ( 815  
45,000 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
کد رنگ :
805
( Neutral Black ( 805  
45,000 تومان
1450000

اطلاع به من در زمان : موجود شدن
0 سبد
بیشتر
دسته ها
جستجو
پروفایل
تماس
دسته بندی ها
رنگ و مدیوم
طراحی
قلمو و پات
کاغذ و مقوا
بوم و سه پایه
مجسمه سازی
هنرهای تزئینی
معماری و مهندسی
نوشت افزار
هنرهای دانش آموز و کودک
برند ها