در حال بارگزاری ...
0 تومان
افزودن به لیست علاقه مندی ها

رنگ روغن وینزور 37 میل

شناسه محصول: 01021-02
شناسه محصول: 01021-02
دسته بندی: وینزور
تولید کننده: وینزور Winsor & Newton
فروشنده: چارسو
0 تومان

وینتون یک طیف سنتی از رنگهای روغنی است که از رنگدانه هایی با قیمت متوسط تهیه می شود ، برای هنرمندان دانشجو و آماتور یا نقاشان برجسته تری که به مقدار زیادی رنگ در محدوده هزینه متوسط نیاز دارند ، فرموله شده است.

ادامه مطلب
امتیاز محصول
نقد و بررسی اجمالی
بیشتر

وینتون یک طیف سنتی از رنگهای روغنی است که از رنگدانه هایی با قیمت متوسط تهیه می شود ، برای هنرمندان دانشجو و آماتور یا نقاشان برجسته تری که به مقدار زیادی رنگ در محدوده هزینه متوسط نیاز دارند ، فرموله شده است.

  • محصولات
  • نقد و بررسی
  • نظرات کاربران
آیتمنام محصولحجمکد رنگرنگقیمت
رنگ روغن وینزور 37 میل Permanent Alizarin Crimson
حجم :
37 میل
کد رنگ :
468
( Permanent Alizarin Crimson ( 468  
0 تومان تخفیف
تعداد
رنگ روغن وینزور 37 میل Burnt Sienna
حجم :
37 میل
کد رنگ :
074
( Burnt Sienna ( 074  
0 تومان تخفیف
تعداد
رنگ روغن وینزور 37 میل Burnt Umber
حجم :
37 میل
کد رنگ :
076
( Burnt Umber ( 076  
0 تومان تخفیف
تعداد
رنگ روغن وینزور 37 میل Cadmium Orange Hue
حجم :
37 میل
کد رنگ :
090
( Cadmium Orange Hue ( 090  
0 تومان تخفیف
تعداد
رنگ روغن وینزور 37 میل Cadmium Red Hue
حجم :
37 میل
کد رنگ :
095
( Cadmium Red Hue ( 095  
0 تومان تخفیف
تعداد
رنگ روغن وینزور 37 میل Cadmium Red Deep Hue
حجم :
37 میل
کد رنگ :
098
( Cadmium Red Deep Hue ( 098  
0 تومان تخفیف
تعداد
رنگ روغن وینزور 37 میل Cadmium Lemon Hue
حجم :
37 میل
کد رنگ :
087
( Cadmium Lemon Hue ( 087  
0 تومان تخفیف
تعداد
رنگ روغن وینزور 37 میل Cadmium Yellow Pale Hue
حجم :
37 میل
کد رنگ :
119
( Cadmium Yellow Pale Hue ( 119  
0 تومان تخفیف
تعداد
رنگ روغن وینزور 37 میل Cadmium Yellow Hue
حجم :
37 میل
کد رنگ :
149
( Cadmium Yellow Hue ( 149  
0 تومان تخفیف
تعداد
رنگ روغن وینزور 37 میل Cerulean Blue Hue
حجم :
37 میل
کد رنگ :
138
( Cerulean Blue Hue ( 138  
0 تومان تخفیف
تعداد
رنگ روغن وینزور 37 میل Chrome Green Hue
حجم :
37 میل
کد رنگ :
145
( Chrome Green Hue ( 145  
0 تومان تخفیف
تعداد
رنگ روغن وینزور 37 میل Chrome Yellow Hue
حجم :
37 میل
کد رنگ :
149
( Chrome Yellow Hue ( 149  
0 تومان تخفیف
تعداد
رنگ روغن وینزور 37 میل Cobalt Blue Hue
حجم :
37 میل
کد رنگ :
179
( Cobalt Blue Hue ( 179  
0 تومان تخفیف
تعداد
رنگ روغن وینزور 37 میل Cobalt Violet Hue
حجم :
37 میل
کد رنگ :
194
( Cobalt Violet Hue ( 194  
0 تومان تخفیف
تعداد
رنگ روغن وینزور 37 میل Permanent Crimson Lake
حجم :
37 میل
کد رنگ :
478
( Permanent Crimson Lake ( 478  
0 تومان تخفیف
تعداد
رنگ روغن وینزور 37 میل Emerald Green
حجم :
37 میل
کد رنگ :
241
( Emerald Green ( 241  
0 تومان تخفیف
تعداد
رنگ روغن وینزور 37 میل ( Flesh Tint ( Caucasian
حجم :
37 میل
کد رنگ :
257
( 257 ) ( Flesh Tint ( Caucasian  
0 تومان تخفیف
تعداد
رنگ روغن وینزور 37 میل French Ultramarine
حجم :
37 میل
کد رنگ :
263
( French Ultramarine ( 263  
0 تومان تخفیف
تعداد
رنگ روغن وینزور 37 میل Indian Red
حجم :
37 میل
کد رنگ :
317
( Indian Red ( 317  
0 تومان تخفیف
تعداد
رنگ روغن وینزور 37 میل Ivory Black
حجم :
37 میل
کد رنگ :
331
( Ivory Black ( 331  
0 تومان تخفیف
تعداد
رنگ روغن وینزور 37 میل Lamp Black
حجم :
37 میل
کد رنگ :
337
( Lamp Black ( 337  
0 تومان تخفیف
تعداد
رنگ روغن وینزور 37 میل Lemon Yellow Hue
حجم :
37 میل
کد رنگ :
346
( Lemon Yellow Hue ( 346  
0 تومان تخفیف
تعداد
رنگ روغن وینزور 37 میل Light Red
حجم :
37 میل
کد رنگ :
362
( Light Red ( 362  
0 تومان تخفیف
تعداد
رنگ روغن وینزور 37 میل Magenta
حجم :
37 میل
کد رنگ :
380
( Magenta ( 380  
0 تومان تخفیف
تعداد
رنگ روغن وینزور 37 میل Naples Yellow Hue
حجم :
37 میل
کد رنگ :
422
( Naples Yellow Hue ( 422  
0 تومان تخفیف
تعداد
رنگ روغن وینزور 37 میل Phthalo Blue
حجم :
37 میل
کد رنگ :
516
( Phthalo Blue ( 516  
0 تومان تخفیف
تعداد
رنگ روغن وینزور 37 میل Oxide of Chromium
حجم :
37 میل
کد رنگ :
459
( Oxide of Chromium ( 459  
0 تومان تخفیف
تعداد
رنگ روغن وینزور 37 میل Payne's Gray
حجم :
37 میل
کد رنگ :
465
( Payne's Gray ( 465  
0 تومان تخفیف
تعداد
رنگ روغن وینزور 37 میل Prussian Blue
حجم :
37 میل
کد رنگ :
538
( Prussian Blue ( 538  
0 تومان تخفیف
تعداد
رنگ روغن وینزور 37 میل Raw Sienna
حجم :
37 میل
کد رنگ :
552
( Raw Sienna ( 552  
0 تومان تخفیف
تعداد
رنگ روغن وینزور 37 میل Raw Umber
حجم :
37 میل
کد رنگ :
554
( Raw Umber ( 554  
0 تومان تخفیف
تعداد
رنگ روغن وینزور 37 میل Sap Green
حجم :
37 میل
کد رنگ :
599
( Sap Green ( 599  
0 تومان تخفیف
تعداد
رنگ روغن وینزور 37 میل Scarlet Lake
حجم :
37 میل
کد رنگ :
603
( Scarlet Lake ( 603  
0 تومان تخفیف
تعداد
رنگ روغن وینزور 37 میل Terre Verte
حجم :
37 میل
کد رنگ :
637
( Terre Verte ( 637  
0 تومان تخفیف
تعداد
رنگ روغن وینزور 37 میل Titanium White
حجم :
37 میل
کد رنگ :
644
( Titanium White ( 644  
0 تومان تخفیف
تعداد
رنگ روغن وینزور 37 میل Van dyke Brown
حجم :
37 میل
کد رنگ :
676
( Van dyke Brown ( 676  
0 تومان تخفیف
تعداد
رنگ روغن وینزور 37 میل Vermilion Hue
حجم :
37 میل
کد رنگ :
682
( Vermilion Hue ( 682  
0 تومان تخفیف
تعداد
رنگ روغن وینزور 37 میل Viridian Hue
حجم :
37 میل
کد رنگ :
692
( Viridian Hue ( 692  
0 تومان تخفیف
تعداد
رنگ روغن وینزور 37 میل Yellow Ochre
حجم :
37 میل
کد رنگ :
744
( Yellow Ochre ( 744  
0 تومان تخفیف
تعداد
رنگ روغن وینزور 37 میل Zinc White
حجم :
37 میل
کد رنگ :
748
( Zinc White ( 748  
0 تومان تخفیف
تعداد
رنگ روغن وینزور 37 میل Cadmium Yellow Deep Hue
حجم :
37 میل
کد رنگ :
115
( Cadmium Yellow Deep Hue ( 115  
0 تومان تخفیف
تعداد
رنگ روغن وینزور 37 میل Dioxazine Purple
حجم :
37 میل
کد رنگ :
406
( Dioxazine Purple ( 406  
0 تومان تخفیف
تعداد
رنگ روغن وینزور 37 میل Permanent Green Light
حجم :
37 میل
کد رنگ :
483
( Permanent Green Light ( 483  
0 تومان تخفیف
تعداد
رنگ روغن وینزور 37 میل Permanent Rose
حجم :
37 میل
کد رنگ :
502
( Permanent Rose ( 502  
0 تومان تخفیف
تعداد
رنگ روغن وینزور 37 میل Flake White Hue
حجم :
37 میل
کد رنگ :
242
( Flake White Hue ( 242  
0 تومان تخفیف
تعداد
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
37 میل
کد رنگ :
468
( Permanent Alizarin Crimson ( 468  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
37 میل
کد رنگ :
074
( Burnt Sienna ( 074  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
37 میل
کد رنگ :
076
( Burnt Umber ( 076  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
37 میل
کد رنگ :
090
( Cadmium Orange Hue ( 090  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
37 میل
کد رنگ :
095
( Cadmium Red Hue ( 095  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
37 میل
کد رنگ :
098
( Cadmium Red Deep Hue ( 098  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
37 میل
کد رنگ :
087
( Cadmium Lemon Hue ( 087  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
37 میل
کد رنگ :
119
( Cadmium Yellow Pale Hue ( 119  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
37 میل
کد رنگ :
149
( Cadmium Yellow Hue ( 149  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
37 میل
کد رنگ :
138
( Cerulean Blue Hue ( 138  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
37 میل
کد رنگ :
145
( Chrome Green Hue ( 145  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
37 میل
کد رنگ :
149
( Chrome Yellow Hue ( 149  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
37 میل
کد رنگ :
179
( Cobalt Blue Hue ( 179  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
37 میل
کد رنگ :
194
( Cobalt Violet Hue ( 194  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
37 میل
کد رنگ :
478
( Permanent Crimson Lake ( 478  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
37 میل
کد رنگ :
241
( Emerald Green ( 241  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
37 میل
کد رنگ :
257
( 257 ) ( Flesh Tint ( Caucasian  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
37 میل
کد رنگ :
263
( French Ultramarine ( 263  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
37 میل
کد رنگ :
317
( Indian Red ( 317  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
37 میل
کد رنگ :
331
( Ivory Black ( 331  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
37 میل
کد رنگ :
337
( Lamp Black ( 337  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
37 میل
کد رنگ :
346
( Lemon Yellow Hue ( 346  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
37 میل
کد رنگ :
362
( Light Red ( 362  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
37 میل
کد رنگ :
380
( Magenta ( 380  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
37 میل
کد رنگ :
422
( Naples Yellow Hue ( 422  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
37 میل
کد رنگ :
516
( Phthalo Blue ( 516  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
37 میل
کد رنگ :
459
( Oxide of Chromium ( 459  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
37 میل
کد رنگ :
465
( Payne's Gray ( 465  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
37 میل
کد رنگ :
538
( Prussian Blue ( 538  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
37 میل
کد رنگ :
552
( Raw Sienna ( 552  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
37 میل
کد رنگ :
554
( Raw Umber ( 554  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
37 میل
کد رنگ :
599
( Sap Green ( 599  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
37 میل
کد رنگ :
603
( Scarlet Lake ( 603  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
37 میل
کد رنگ :
637
( Terre Verte ( 637  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
37 میل
کد رنگ :
644
( Titanium White ( 644  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
37 میل
کد رنگ :
676
( Van dyke Brown ( 676  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
37 میل
کد رنگ :
682
( Vermilion Hue ( 682  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
37 میل
کد رنگ :
692
( Viridian Hue ( 692  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
37 میل
کد رنگ :
744
( Yellow Ochre ( 744  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
37 میل
کد رنگ :
748
( Zinc White ( 748  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
37 میل
کد رنگ :
115
( Cadmium Yellow Deep Hue ( 115  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
37 میل
کد رنگ :
406
( Dioxazine Purple ( 406  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
37 میل
کد رنگ :
483
( Permanent Green Light ( 483  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
37 میل
کد رنگ :
502
( Permanent Rose ( 502  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
37 میل
کد رنگ :
242
( Flake White Hue ( 242  
0 تومان
1450000

اطلاع به من در زمان : موجود شدن
0 سبد
بیشتر
دسته ها
جستجو
پروفایل
تماس
دسته بندی ها
رنگ و مدیوم
طراحی
قلمو و پات
کاغذ و مقوا
بوم و سه پایه
مجسمه سازی
هنرهای تزئینی
معماری و مهندسی
نوشت افزار
هنرهای دانش آموز و کودک
برند ها