در حال بارگزاری ...
0 تومان
افزودن به لیست علاقه مندی ها

گواش تالنز تک رنگ 16 میل

شناسه محصول: 01041-02
شناسه محصول: 01041-02
دسته بندی: تالنز
تولید کننده: تالنز ROYAL TALENS
فروشنده: چارسو
0 تومان
ادامه مطلب
امتیاز محصول
نقد و بررسی اجمالی
بیشتر

  • محصولات
  • نقد و بررسی
  • نظرات کاربران
آیتمنام محصولحجمکد رنگرنگقیمت
گواش تالنز 16 میل White
حجم :
16 میل
کد رنگ :
100
( White ( 100  
0 تومان تخفیف
تعداد
گواش تالنز 16 میل Opaque White
حجم :
16 میل
کد رنگ :
106
( Opaque White ( 106  
0 تومان تخفیف
تعداد
گواش تالنز 16 میل Naples Yellow
حجم :
16 میل
کد رنگ :
255
( Naples Yellow ( 255  
0 تومان تخفیف
تعداد
گواش تالنز 16 میل Lemon Yellow (P)
حجم :
16 میل
کد رنگ :
205
( Lemon Yellow (P) ( 205  
0 تومان تخفیف
تعداد
گواش تالنز 16 میل Light Yellow
حجم :
16 میل
کد رنگ :
201
( Light Yellow ( 201  
0 تومان تخفیف
تعداد
گواش تالنز 16 میل Yellow
حجم :
16 میل
کد رنگ :
200
( Yellow ( 200  
0 تومان تخفیف
تعداد
گواش تالنز 16 میل Deep Yellow
حجم :
16 میل
کد رنگ :
202
( Deep Yellow ( 202  
0 تومان تخفیف
تعداد
گواش تالنز 16 میل Light Orange
حجم :
16 میل
کد رنگ :
236
( Light Orange ( 236  
0 تومان تخفیف
تعداد
گواش تالنز 16 میل Orange
حجم :
16 میل
کد رنگ :
235
( Orange ( 235  
0 تومان تخفیف
تعداد
گواش تالنز 16 میل Naples Yellow Red
حجم :
16 میل
کد رنگ :
224
( Naples Yellow Red ( 224  
0 تومان تخفیف
تعداد
گواش تالنز 16 میل Vermilion
حجم :
16 میل
کد رنگ :
311
( Vermilion ( 311  
0 تومان تخفیف
تعداد
گواش تالنز 16 میل Light Red
حجم :
16 میل
کد رنگ :
301
( Light Red ( 301  
0 تومان تخفیف
تعداد
گواش تالنز 16 میل Scarlet
حجم :
16 میل
کد رنگ :
334
( Scarlet ( 334  
0 تومان تخفیف
تعداد
گواش تالنز 16 میل Deep Red
حجم :
16 میل
کد رنگ :
302
( Deep Red ( 302  
0 تومان تخفیف
تعداد
گواش تالنز 16 میل Carmine
حجم :
16 میل
کد رنگ :
318
( Carmine ( 318  
0 تومان تخفیف
تعداد
گواش تالنز 16 میل Bordeaux
حجم :
16 میل
کد رنگ :
375
( Bordeaux ( 375  
0 تومان تخفیف
تعداد
گواش تالنز 16 میل Perm.Rose (Mag.) (P)
حجم :
16 میل
کد رنگ :
397
( Perm.Rose (Mag.) (P) ( 397  
0 تومان تخفیف
تعداد
گواش تالنز 16 میل Rose
حجم :
16 میل
کد رنگ :
357
( Rose ( 357  
0 تومان تخفیف
تعداد
گواش تالنز 16 میل Deep Rose
حجم :
16 میل
کد رنگ :
362
( Deep Rose ( 362  
0 تومان تخفیف
تعداد
گواش تالنز 16 میل Red Violet
حجم :
16 میل
کد رنگ :
545
( Red Violet ( 545  
0 تومان تخفیف
تعداد
گواش تالنز 16 میل Lilac
حجم :
16 میل
کد رنگ :
556
( Lilac ( 556  
0 تومان تخفیف
تعداد
گواش تالنز 16 میل Violet
حجم :
16 میل
کد رنگ :
356
( Violet ( 356  
0 تومان تخفیف
تعداد
گواش تالنز 16 میل Blue Violet
حجم :
16 میل
کد رنگ :
548
( Blue Violet ( 548  
0 تومان تخفیف
تعداد
گواش تالنز 16 میل Ultramarine Light
حجم :
16 میل
کد رنگ :
505
( Ultramarine Light ( 505  
0 تومان تخفیف
تعداد
گواش تالنز 16 میل Ultramarine Deep
حجم :
16 میل
کد رنگ :
506
( Ultramarine Deep ( 506  
0 تومان تخفیف
تعداد
گواش تالنز 16 میل Cobaltbl.(Ultram.)
حجم :
16 میل
کد رنگ :
512
( Cobaltbl.(Ultram.) ( 512  
0 تومان تخفیف
تعداد
گواش تالنز 16 میل Orient Blue
حجم :
16 میل
کد رنگ :
524
( Orient Blue ( 524  
0 تومان تخفیف
تعداد
گواش تالنز 16 میل Cerulean bl. (Phthalo)
حجم :
16 میل
کد رنگ :
535
( Cerulean bl. (Phthalo) ( 535  
0 تومان تخفیف
تعداد
گواش تالنز 16 میل Prussian bl. (Phthalo)
حجم :
16 میل
کد رنگ :
566
( Prussian bl. (Phthalo) ( 566  
0 تومان تخفیف
تعداد
گواش تالنز 16 میل Light Blue (Cyan) (P)
حجم :
16 میل
کد رنگ :
501
( Light Blue (Cyan) (P) ( 501  
0 تومان تخفیف
تعداد
گواش تالنز 16 میل Azure Blue
حجم :
16 میل
کد رنگ :
526
( Azure Blue ( 526  
0 تومان تخفیف
تعداد
گواش تالنز 16 میل Turquoise Blue
حجم :
16 میل
کد رنگ :
522
( Turquoise Blue ( 522  
0 تومان تخفیف
تعداد
گواش تالنز 16 میل Greenish Yellow
حجم :
16 میل
کد رنگ :
243
( Greenish Yellow ( 243  
0 تومان تخفیف
تعداد
گواش تالنز 16 میل Light Green
حجم :
16 میل
کد رنگ :
601
( Light Green ( 601  
0 تومان تخفیف
تعداد
گواش تالنز 16 میل Green
حجم :
16 میل
کد رنگ :
600
( Green ( 600  
0 تومان تخفیف
تعداد
گواش تالنز 16 میل Emerald Green
حجم :
16 میل
کد رنگ :
615
( Emerald Green ( 615  
0 تومان تخفیف
تعداد
گواش تالنز 16 میل Deep Green
حجم :
16 میل
کد رنگ :
602
( Deep Green ( 602  
0 تومان تخفیف
تعداد
گواش تالنز 16 میل Viridian
حجم :
16 میل
کد رنگ :
616
( Viridian ( 616  
0 تومان تخفیف
تعداد
گواش تالنز 16 میل Turquoise Green
حجم :
16 میل
کد رنگ :
661
( Turquoise Green ( 661  
0 تومان تخفیف
تعداد
گواش تالنز 16 میل Fir Green
حجم :
16 میل
کد رنگ :
654
( Fir Green ( 654  
0 تومان تخفیف
تعداد
گواش تالنز 16 میل Olive Green
حجم :
16 میل
کد رنگ :
620
( Olive Green ( 620  
0 تومان تخفیف
تعداد
گواش تالنز 16 میل Yellow Ochre
حجم :
16 میل
کد رنگ :
227
( Yellow Ochre ( 227  
0 تومان تخفیف
تعداد
گواش تالنز 16 میل Raw Sienna
حجم :
16 میل
کد رنگ :
234
( Raw Sienna ( 234  
0 تومان تخفیف
تعداد
گواش تالنز 16 میل Raw Umber
حجم :
16 میل
کد رنگ :
408
( Raw Umber ( 408  
0 تومان تخفیف
تعداد
گواش تالنز 16 میل Light Brown
حجم :
16 میل
کد رنگ :
401
( Light Brown ( 401  
0 تومان تخفیف
تعداد
گواش تالنز 16 میل Deep Brown
حجم :
16 میل
کد رنگ :
402
( Deep Brown ( 402  
0 تومان تخفیف
تعداد
گواش تالنز 16 میل Light Oxide Red
حجم :
16 میل
کد رنگ :
339
( Light Oxide Red ( 339  
0 تومان تخفیف
تعداد
گواش تالنز 16 میل Burnt Sienna
حجم :
16 میل
کد رنگ :
411
( Burnt Sienna ( 411  
0 تومان تخفیف
تعداد
گواش تالنز 16 میل Havana Brown
حجم :
16 میل
کد رنگ :
427
( Havana Brown ( 427  
0 تومان تخفیف
تعداد
گواش تالنز 16 میل Burnt Umber
حجم :
16 میل
کد رنگ :
409
( Burnt Umber ( 409  
0 تومان تخفیف
تعداد
گواش تالنز 16 میل Sepia
حجم :
16 میل
کد رنگ :
416
( Sepia ( 416  
0 تومان تخفیف
تعداد
گواش تالنز 16 میل Cold Grey
حجم :
16 میل
کد رنگ :
717
( Cold Grey ( 717  
0 تومان تخفیف
تعداد
گواش تالنز 16 میل Warm Grey
حجم :
16 میل
کد رنگ :
718
( Warm Grey ( 718  
0 تومان تخفیف
تعداد
گواش تالنز 16 میل Black Intenso
حجم :
16 میل
کد رنگ :
703
( Black Intenso ( 703  
0 تومان تخفیف
تعداد
گواش تالنز 16 میل Neutral Black
حجم :
16 میل
کد رنگ :
737
( Neutral Black ( 737  
0 تومان تخفیف
تعداد
گواش تالنز 16 میل Silver
حجم :
16 میل
کد رنگ :
800
( Silver ( 800  
0 تومان تخفیف
تعداد
گواش تالنز 16 میل Light Gold
حجم :
16 میل
کد رنگ :
802
( Light Gold ( 802  
0 تومان تخفیف
تعداد
گواش تالنز 16 میل Deep Gold
حجم :
16 میل
کد رنگ :
803
( Deep Gold ( 803  
0 تومان تخفیف
تعداد
گواش تالنز 16 میل Copper
حجم :
16 میل
کد رنگ :
805
( Copper ( 805  
0 تومان تخفیف
تعداد
گواش تالنز 16 میل Bronze
حجم :
16 میل
کد رنگ :
811
( Bronze ( 811  
0 تومان تخفیف
تعداد
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
16 میل
کد رنگ :
100
( White ( 100  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
16 میل
کد رنگ :
106
( Opaque White ( 106  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
16 میل
کد رنگ :
255
( Naples Yellow ( 255  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
16 میل
کد رنگ :
205
( Lemon Yellow (P) ( 205  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
16 میل
کد رنگ :
201
( Light Yellow ( 201  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
16 میل
کد رنگ :
200
( Yellow ( 200  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
16 میل
کد رنگ :
202
( Deep Yellow ( 202  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
16 میل
کد رنگ :
236
( Light Orange ( 236  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
16 میل
کد رنگ :
235
( Orange ( 235  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
16 میل
کد رنگ :
224
( Naples Yellow Red ( 224  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
16 میل
کد رنگ :
311
( Vermilion ( 311  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
16 میل
کد رنگ :
301
( Light Red ( 301  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
16 میل
کد رنگ :
334
( Scarlet ( 334  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
16 میل
کد رنگ :
302
( Deep Red ( 302  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
16 میل
کد رنگ :
318
( Carmine ( 318  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
16 میل
کد رنگ :
375
( Bordeaux ( 375  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
16 میل
کد رنگ :
397
( Perm.Rose (Mag.) (P) ( 397  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
16 میل
کد رنگ :
357
( Rose ( 357  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
16 میل
کد رنگ :
362
( Deep Rose ( 362  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
16 میل
کد رنگ :
545
( Red Violet ( 545  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
16 میل
کد رنگ :
556
( Lilac ( 556  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
16 میل
کد رنگ :
356
( Violet ( 356  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
16 میل
کد رنگ :
548
( Blue Violet ( 548  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
16 میل
کد رنگ :
505
( Ultramarine Light ( 505  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
16 میل
کد رنگ :
506
( Ultramarine Deep ( 506  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
16 میل
کد رنگ :
512
( Cobaltbl.(Ultram.) ( 512  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
16 میل
کد رنگ :
524
( Orient Blue ( 524  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
16 میل
کد رنگ :
535
( Cerulean bl. (Phthalo) ( 535  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
16 میل
کد رنگ :
566
( Prussian bl. (Phthalo) ( 566  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
16 میل
کد رنگ :
501
( Light Blue (Cyan) (P) ( 501  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
16 میل
کد رنگ :
526
( Azure Blue ( 526  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
16 میل
کد رنگ :
522
( Turquoise Blue ( 522  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
16 میل
کد رنگ :
243
( Greenish Yellow ( 243  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
16 میل
کد رنگ :
601
( Light Green ( 601  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
16 میل
کد رنگ :
600
( Green ( 600  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
16 میل
کد رنگ :
615
( Emerald Green ( 615  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
16 میل
کد رنگ :
602
( Deep Green ( 602  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
16 میل
کد رنگ :
616
( Viridian ( 616  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
16 میل
کد رنگ :
661
( Turquoise Green ( 661  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
16 میل
کد رنگ :
654
( Fir Green ( 654  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
16 میل
کد رنگ :
620
( Olive Green ( 620  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
16 میل
کد رنگ :
227
( Yellow Ochre ( 227  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
16 میل
کد رنگ :
234
( Raw Sienna ( 234  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
16 میل
کد رنگ :
408
( Raw Umber ( 408  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
16 میل
کد رنگ :
401
( Light Brown ( 401  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
16 میل
کد رنگ :
402
( Deep Brown ( 402  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
16 میل
کد رنگ :
339
( Light Oxide Red ( 339  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
16 میل
کد رنگ :
411
( Burnt Sienna ( 411  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
16 میل
کد رنگ :
427
( Havana Brown ( 427  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
16 میل
کد رنگ :
409
( Burnt Umber ( 409  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
16 میل
کد رنگ :
416
( Sepia ( 416  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
16 میل
کد رنگ :
717
( Cold Grey ( 717  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
16 میل
کد رنگ :
718
( Warm Grey ( 718  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
16 میل
کد رنگ :
703
( Black Intenso ( 703  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
16 میل
کد رنگ :
737
( Neutral Black ( 737  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
16 میل
کد رنگ :
800
( Silver ( 800  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
16 میل
کد رنگ :
802
( Light Gold ( 802  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
16 میل
کد رنگ :
803
( Deep Gold ( 803  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
16 میل
کد رنگ :
805
( Copper ( 805  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
حجم :
16 میل
کد رنگ :
811
( Bronze ( 811  
0 تومان
1450000

اطلاع به من در زمان : موجود شدن
0 سبد
بیشتر
دسته ها
جستجو
پروفایل
تماس
دسته بندی ها
رنگ و مدیوم
طراحی
قلمو و پات
کاغذ و مقوا
بوم و سه پایه
مجسمه سازی
هنرهای تزئینی
معماری و مهندسی
نوشت افزار
هنرهای دانش آموز و کودک
برند ها