در حال بارگزاری ...
0 تومان
افزودن به لیست علاقه مندی ها

پاستل گچی تک رنگ گالری

شناسه محصول: 02033-08
شناسه محصول: 02033-08
دسته بندی: گالری
تولید کننده: گالری
فروشنده: چارسو
0 تومان
ادامه مطلب
امتیاز محصول
  • محصولات
  • نظرات کاربران
آیتمنام محصولکد رنگرنگقیمت
پاستل گچی گالری کد 001
کد رنگ :
001
( White ( 001  
0 تومان تخفیف
تعداد
پاستل گچی گالری کد 002
کد رنگ :
002
( Ivory ( 002  
0 تومان تخفیف
تعداد
پاستل گچی گالری کد 003
کد رنگ :
003
( Ochre ( 003  
0 تومان تخفیف
تعداد
پاستل گچی گالری کد 053
کد رنگ :
053
( Dark Naples Ochre ( 053  
0 تومان تخفیف
تعداد
پاستل گچی گالری کد 004
کد رنگ :
004
( Gold Ochre ( 004  
0 تومان تخفیف
تعداد
پاستل گچی گالری کد 052
کد رنگ :
052
( Light Flesh ( 052  
0 تومان تخفیف
تعداد
پاستل گچی گالری کد 005
کد رنگ :
005
( Medium Flesh ( 005  
0 تومان تخفیف
تعداد
پاستل گچی گالری کد 051
کد رنگ :
051
( Cream ( 051  
0 تومان تخفیف
تعداد
پاستل گچی گالری کد 072
کد رنگ :
072
( Yellow ( 072  
0 تومان تخفیف
تعداد
پاستل گچی گالری کد 073
کد رنگ :
073
( Naples Yellow ( 073  
0 تومان تخفیف
تعداد
پاستل گچی گالری کد 007
کد رنگ :
007
( Cadmium Yellow ( 007  
0 تومان تخفیف
تعداد
پاستل گچی گالری کد 074
کد رنگ :
074
( Light Cadmium Yellow ( 074  
0 تومان تخفیف
تعداد
پاستل گچی گالری کد 008
کد رنگ :
008
( Dark Cadmium Yellow ( 008  
0 تومان تخفیف
تعداد
پاستل گچی گالری کد 009
کد رنگ :
009
( Dark Chrome Yellow ( 009  
0 تومان تخفیف
تعداد
پاستل گچی گالری کد 010
کد رنگ :
010
( Cadmium Orange ( 010  
0 تومان تخفیف
تعداد
پاستل گچی گالری کد 011
کد رنگ :
011
( Orange ( 011  
0 تومان تخفیف
تعداد
پاستل گچی گالری کد 012
کد رنگ :
012
( Dark Cadmium Orange ( 012  
0 تومان تخفیف
تعداد
پاستل گچی گالری کد 013
کد رنگ :
013
( Permanent Carmine ( 013  
0 تومان تخفیف
تعداد
پاستل گچی گالری کد 014
کد رنگ :
014
( Alizarin Crimson ( 014  
0 تومان تخفیف
تعداد
پاستل گچی گالری کد 057
کد رنگ :
057
( Light Purple Pink ( 057  
0 تومان تخفیف
تعداد
پاستل گچی گالری کد 058
کد رنگ :
058
( Carmine Rose ( 058  
0 تومان تخفیف
تعداد
پاستل گچی گالری کد 006
کد رنگ :
006
( Dark Flesh ( 006  
0 تومان تخفیف
تعداد
پاستل گچی گالری کد 054
کد رنگ :
054
( Cinnamon ( 054  
0 تومان تخفیف
تعداد
پاستل گچی گالری کد 015
کد رنگ :
015
( Terra Cotta ( 015  
0 تومان تخفیف
تعداد
پاستل گچی گالری کد 016
کد رنگ :
016
( Burnt Ochre ( 016  
0 تومان تخفیف
تعداد
پاستل گچی گالری کد 017
کد رنگ :
017
( Sanguine ( 017  
0 تومان تخفیف
تعداد
پاستل گچی گالری کد 018
کد رنگ :
018
( Nougat ( 018  
0 تومان تخفیف
تعداد
پاستل گچی گالری کد 019
کد رنگ :
019
( Burnt Umber ( 019  
0 تومان تخفیف
تعداد
پاستل گچی گالری کد 060
کد رنگ :
060
( Vandyke Brown ( 060  
0 تومان تخفیف
تعداد
پاستل گچی گالری کد 059
کد رنگ :
059
( Burnt Carmine ( 059  
0 تومان تخفیف
تعداد
پاستل گچی گالری کد 063
کد رنگ :
063
( Warm Grey ( 063  
0 تومان تخفیف
تعداد
پاستل گچی گالری کد 055
کد رنگ :
055
( Pink Madder Lake ( 055  
0 تومان تخفیف
تعداد
پاستل گچی گالری کد 021
کد رنگ :
021
( Medium Purple Pink ( 021  
0 تومان تخفیف
تعداد
پاستل گچی گالری کد 056
کد رنگ :
056
( Light Magenta ( 056  
0 تومان تخفیف
تعداد
پاستل گچی گالری کد 022
کد رنگ :
022
( Magenta ( 022  
0 تومان تخفیف
تعداد
پاستل گچی گالری کد 020
کد رنگ :
020
( Pink Carmine ( 020  
0 تومان تخفیف
تعداد
پاستل گچی گالری کد 070
کد رنگ :
070
( Caputmortum ( 070  
0 تومان تخفیف
تعداد
پاستل گچی گالری کد 023
کد رنگ :
023
( Violet ( 023  
0 تومان تخفیف
تعداد
پاستل گچی گالری کد 035
کد رنگ :
035
( Blue Violet ( 035  
0 تومان تخفیف
تعداد
پاستل گچی گالری کد 062
کد رنگ :
062
( Delft Blue ( 062  
0 تومان تخفیف
تعداد
پاستل گچی گالری کد 064
کد رنگ :
064
( Sky Blue ( 064  
0 تومان تخفیف
تعداد
پاستل گچی گالری کد 028
کد رنگ :
028
( Light Cobalt Turquoise ( 028  
0 تومان تخفیف
تعداد
پاستل گچی گالری کد 029
کد رنگ :
029
( Helio Turquoise ( 029  
0 تومان تخفیف
تعداد
پاستل گچی گالری کد 030
کد رنگ :
030
( Medium Pthalo Blue ( 030  
0 تومان تخفیف
تعداد
پاستل گچی گالری کد 034
کد رنگ :
034
( Cobalt Blue ( 034  
0 تومان تخفیف
تعداد
پاستل گچی گالری کد 071
کد رنگ :
071
( Ultramarine Blue ( 071  
0 تومان تخفیف
تعداد
پاستل گچی گالری کد 033
کد رنگ :
033
( Indanthrene Blue ( 033  
0 تومان تخفیف
تعداد
پاستل گچی گالری کد 024
کد رنگ :
024
( Permanent Green ( 024  
0 تومان تخفیف
تعداد
پاستل گچی گالری کد 025
کد رنگ :
025
( Leaf Green ( 025  
0 تومان تخفیف
تعداد
پاستل گچی گالری کد 026
کد رنگ :
026
( Dark Phthalo Green ( 026  
0 تومان تخفیف
تعداد
پاستل گچی گالری کد 027
کد رنگ :
027
( Phthalo Green ( 027  
0 تومان تخفیف
تعداد
پاستل گچی گالری کد 032
کد رنگ :
032
( Cobalt Turqoise ( 032  
0 تومان تخفیف
تعداد
پاستل گچی گالری کد 031
کد رنگ :
031
( Juniper Green ( 031  
0 تومان تخفیف
تعداد
پاستل گچی گالری کد 068
کد رنگ :
068
( Hooker's Green ( 068  
0 تومان تخفیف
تعداد
پاستل گچی گالری کد 069
کد رنگ :
069
( Viridian ( 069  
0 تومان تخفیف
تعداد
پاستل گچی گالری کد 061
کد رنگ :
061
( Earth Green ( 061  
0 تومان تخفیف
تعداد
پاستل گچی گالری کد 065
کد رنگ :
065
( Green Yellowish Earth ( 065  
0 تومان تخفیف
تعداد
پاستل گچی گالری کد 066
کد رنگ :
066
( Gold Green ( 066  
0 تومان تخفیف
تعداد
پاستل گچی گالری کد 040
کد رنگ :
040
( Olive Green ( 040  
0 تومان تخفیف
تعداد
پاستل گچی گالری کد 067
کد رنگ :
067
( Olive Green Yellowish ( 067  
0 تومان تخفیف
تعداد
پاستل گچی گالری کد 041
کد رنگ :
041
( Cool Grey 1 ( 041  
0 تومان تخفیف
تعداد
پاستل گچی گالری کد 042
کد رنگ :
042
( Cool Grey 2 ( 042  
0 تومان تخفیف
تعداد
پاستل گچی گالری کد 043
کد رنگ :
043
( Cool Grey 3 ( 043  
0 تومان تخفیف
تعداد
پاستل گچی گالری کد 044
کد رنگ :
044
( Cool Grey 4 ( 044  
0 تومان تخفیف
تعداد
پاستل گچی گالری کد 045
کد رنگ :
045
( Cool Grey 5 ( 045  
0 تومان تخفیف
تعداد
پاستل گچی گالری کد 046
کد رنگ :
046
( Black ( 046  
0 تومان تخفیف
تعداد
پاستل گچی گالری کد 036
کد رنگ :
036
( Fluorescent Orange ( 036  
0 تومان تخفیف
تعداد
پاستل گچی گالری کد 037
کد رنگ :
037
( Fluorescent Pink ( 037  
0 تومان تخفیف
تعداد
پاستل گچی گالری کد 038
کد رنگ :
038
( Fluorescent Rose ( 038  
0 تومان تخفیف
تعداد
پاستل گچی گالری کد 039
کد رنگ :
039
( Fluorescent Green ( 039  
0 تومان تخفیف
تعداد
افزودن به لیست علاقه مندی ها
کد رنگ :
001
( White ( 001  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
کد رنگ :
002
( Ivory ( 002  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
کد رنگ :
003
( Ochre ( 003  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
کد رنگ :
053
( Dark Naples Ochre ( 053  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
کد رنگ :
004
( Gold Ochre ( 004  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
کد رنگ :
052
( Light Flesh ( 052  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
کد رنگ :
005
( Medium Flesh ( 005  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
کد رنگ :
051
( Cream ( 051  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
کد رنگ :
072
( Yellow ( 072  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
کد رنگ :
073
( Naples Yellow ( 073  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
کد رنگ :
007
( Cadmium Yellow ( 007  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
کد رنگ :
074
( Light Cadmium Yellow ( 074  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
کد رنگ :
008
( Dark Cadmium Yellow ( 008  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
کد رنگ :
009
( Dark Chrome Yellow ( 009  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
کد رنگ :
010
( Cadmium Orange ( 010  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
کد رنگ :
011
( Orange ( 011  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
کد رنگ :
012
( Dark Cadmium Orange ( 012  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
کد رنگ :
013
( Permanent Carmine ( 013  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
کد رنگ :
014
( Alizarin Crimson ( 014  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
کد رنگ :
057
( Light Purple Pink ( 057  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
کد رنگ :
058
( Carmine Rose ( 058  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
کد رنگ :
006
( Dark Flesh ( 006  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
کد رنگ :
054
( Cinnamon ( 054  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
کد رنگ :
015
( Terra Cotta ( 015  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
کد رنگ :
016
( Burnt Ochre ( 016  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
کد رنگ :
017
( Sanguine ( 017  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
کد رنگ :
018
( Nougat ( 018  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
کد رنگ :
019
( Burnt Umber ( 019  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
کد رنگ :
060
( Vandyke Brown ( 060  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
کد رنگ :
059
( Burnt Carmine ( 059  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
کد رنگ :
063
( Warm Grey ( 063  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
کد رنگ :
055
( Pink Madder Lake ( 055  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
کد رنگ :
021
( Medium Purple Pink ( 021  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
کد رنگ :
056
( Light Magenta ( 056  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
کد رنگ :
022
( Magenta ( 022  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
کد رنگ :
020
( Pink Carmine ( 020  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
کد رنگ :
070
( Caputmortum ( 070  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
کد رنگ :
023
( Violet ( 023  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
کد رنگ :
035
( Blue Violet ( 035  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
کد رنگ :
062
( Delft Blue ( 062  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
کد رنگ :
064
( Sky Blue ( 064  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
کد رنگ :
028
( Light Cobalt Turquoise ( 028  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
کد رنگ :
029
( Helio Turquoise ( 029  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
کد رنگ :
030
( Medium Pthalo Blue ( 030  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
کد رنگ :
034
( Cobalt Blue ( 034  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
کد رنگ :
071
( Ultramarine Blue ( 071  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
کد رنگ :
033
( Indanthrene Blue ( 033  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
کد رنگ :
024
( Permanent Green ( 024  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
کد رنگ :
025
( Leaf Green ( 025  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
کد رنگ :
026
( Dark Phthalo Green ( 026  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
کد رنگ :
027
( Phthalo Green ( 027  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
کد رنگ :
032
( Cobalt Turqoise ( 032  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
کد رنگ :
031
( Juniper Green ( 031  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
کد رنگ :
068
( Hooker's Green ( 068  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
کد رنگ :
069
( Viridian ( 069  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
کد رنگ :
061
( Earth Green ( 061  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
کد رنگ :
065
( Green Yellowish Earth ( 065  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
کد رنگ :
066
( Gold Green ( 066  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
کد رنگ :
040
( Olive Green ( 040  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
کد رنگ :
067
( Olive Green Yellowish ( 067  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
کد رنگ :
041
( Cool Grey 1 ( 041  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
کد رنگ :
042
( Cool Grey 2 ( 042  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
کد رنگ :
043
( Cool Grey 3 ( 043  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
کد رنگ :
044
( Cool Grey 4 ( 044  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
کد رنگ :
045
( Cool Grey 5 ( 045  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
کد رنگ :
046
( Black ( 046  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
کد رنگ :
036
( Fluorescent Orange ( 036  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
کد رنگ :
037
( Fluorescent Pink ( 037  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
کد رنگ :
038
( Fluorescent Rose ( 038  
0 تومان
1450000
افزودن به لیست علاقه مندی ها
کد رنگ :
039
( Fluorescent Green ( 039  
0 تومان
1450000

اطلاع به من در زمان : موجود شدن
0 سبد
بیشتر
دسته ها
جستجو
پروفایل
تماس
دسته بندی ها
رنگ و مدیوم
طراحی
قلمو و پات
کاغذ و مقوا
بوم و سه پایه
مجسمه سازی
هنرهای تزئینی
معماری و مهندسی
نوشت افزار
هنرهای دانش آموز و کودک
برند ها